به بخش ارتباط با مدیر خوش آمدید

در ساعت اداری می توانید با مدیر عامل گروه صنعتی ای ام تماس برقرار کنید ،کافیست رو شماره زیر را لمس کنید تا به شماره گیر موبایل وصل شده و ارتباط بگیرید،منتظر تماس شما هستم